Publicerad den Lämna en kommentar

lök

räning
Lokalisering
Uppsökande
Användarforskning
Löktjänster(nuvarande)
Gå med i Tor Community
Löktjänster
Ställ in din löktjänst
Den här guiden visar hur du ställer in en löktjänst för din webbplats. För de tekniska detaljerna för hur lökserviceprotokollet fungerar, se vår lökserviceprotokollsida.

Steg 0: Få en fungerande Tor
Som en del av den här guiden antar vi att du har en funktionell Tor i din maskin. För att ställa in Tor, följ Tor installationsguide . Tor ska vara igång korrekt för att den här guiden ska fungera. Du bör också veta var Tors konfigurationsfiler är.

Steg 1: Få en webbserver som fungerar
Som ett första steg bör du ställa in en webbserver lokalt, som Nginx, Apache eller din favoritwebbserver. Att installera en webbserver kan vara komplicerat. Om du fastnar eller vill göra mer, hitta en vän som kan hjälpa dig eller gå med i vår e – postlista för att tala med andra operatörer.

Som ett exempel kommer vi att beskriva hur man ställer in en lökwebbplats med Nginx och Apache på Debian. Vi rekommenderar att du installerar en ny separat webbserver för din löktjänst, även om du redan har en installerad kan du använda den (eller vill använda den senare) för en vanlig webbplats.

På den här sidan baseras kommandona för att hantera webbservern på Debian-liknande operativsystem och kan skilja sig från andra system. Kontrollera dokumentationen till din webbserver och ditt operativsystem.

Apache
Apache finns i huvudförvaret för flera Linux- och * BSD-distributioner. Så här installerar du apache2paketet:

$ sudo apt install apache2

Nginx
Nginx finns i huvudförvaret för flera Linux- och * BSD-distributioner. Så här installerar du nginxpaketet:

$ sudo apt install nginx

Som standard kommer webbservern att köras localhost:80i slutet av installationen. Om du får ett felmeddelande har något gått fel och du kan inte fortsätta förrän du har tänkt på varför detta inte fungerade.

När din webbserver har ställts in, se till att den fungerar: öppna din webbläsare och gå till http: // localhost / . Försök sedan lägga en fil i huvud-html-katalogen och se till att den dyker upp när du besöker webbplatsen.

Steg 2: Konfigurera din Tor-löktjänst
Nästa steg är att öppna konfigurationsfilen för Tor (torrc) och göra lämpliga konfigurationer för att ställa in en löktjänst. Beroende på operativsystem och installation kan din Tor-konfigurationsfil vara på en annan plats eller se annorlunda ut.

Du måste ange följande två rader i din torrcfil:

HiddenServiceDir /var/lib/tor/my_website/
HiddenServicePort 80 127.0.0.1:80
Den HiddenServiceDirlinjen anger katalogen som ska innehålla information och kryptografiska nycklar för lök service. Du vill ändra HiddenServiceDirraden så att den pekar på en faktisk katalog som är läsbar / skrivbar av användaren som ska köra Tor.

Den HiddenServicePortlinjen anger en virtuell port (det vill säga den port som människor som besöker din lök tjänsten kommer att använda), och i ovanstående fall står det att all trafik inkommande till port 80 på din lök tjänst ska omdirigeras till 127.0.0.1:80(som är där webbserver från steg 1 lyssnar).

Tips: En bra praxis för att undvika att läcka en löktjänst till ett lokalt nätverk är att köra löktjänster över Unix-uttag istället för ett TCP-uttag. Du måste redigera och lägga in följande två rader i din torrcfil:

HiddenServiceDir /var/lib/tor/my-website/
HiddenServicePort 80 unix:/var/run/tor-my-website.sock
Steg 3: Starta om Tor och kontrollera att det fungerade
Spara nu din torrcoch starta om Tor.

$ sudo systemctl restart tor

Om Tor startar igen, jättebra. Annars är något fel. Titta först på dina loggfiler för tips. Det kommer att skriva ut några varningar eller felmeddelanden. Det borde ge dig en uppfattning om vad som gick fel. Vanligtvis finns det stavfel i torrceller felaktiga katalogbehörigheter (se posten Vanliga frågor om loggning om du inte vet hur du aktiverar eller hittar din loggfil.)

När Tor startar kommer det automatiskt att skapa det HiddenServiceDirdu angav (om det behövs). Se till att så är fallet.

Steg 4: Testa att din löktjänst fungerar
Nu för att få din löktjänstadress, gå till din HiddenServiceDirkatalog och hitta en fil med namnet hostname. Den hostnamefilen i din lök tjänstekonfigurations katalogen innehåller värdnamnet för din nya lök v3 service. De andra filerna är dina löktjänstnycklar, så det är absolut nödvändigt att dessa hålls privata. Om dina nycklar läcker kan andra personer utge sig för att vara din löktjänst och anse att den är äventyrad, värdelös och farlig att besöka.

Nu kan du ansluta till din löktjänst med hjälp av Tor Browser, och du bör få tillbaka html-sidan i steg 1 . Om det inte fungerar, leta efter tips i dina loggar och fortsätt spela med det tills det fungerar.

Det är viktigt att notera att en löktjänst konfigurerad så här kommer att vara läsbar av alla som känner till eller upptäcker adressen. Du kan göra att lökjänster kräver autentisering, och endast användare med en privat nyckel kommer åt tjänsten. Läs mer om dokumentation för klientbehörighet .

(Valfritt) Steg 5: Köra flera löktjänster
Om du vill vidarebefordra flera virtuella portar för en enda löktjänst, lägg bara till fler HiddenServicePortrader. Om du vill köra flera löktjänster från samma Tor-klient, lägg bara till en ny HiddenServiceDirrad. Alla följande HiddenServicePortrader hänvisar till den här HiddenServiceDirraden tills du lägger till en ny HiddenServiceDirrad:

HiddenServiceDir /var/lib/tor/onion_service/
HiddenServicePort 80 127.0.0.1:80

HiddenServiceDir /var/lib/tor/other_onion_service/
HiddenServicePort 6667 127.0.0.1:6667
HiddenServicePort 22 127.0.0.1:22
Om du kör flera lökwebbplatser på samma webbserver, kom ihåg att redigera din virtuella värdfil för webbservern och lägg till lökadressen för varje webbplats. Till exempel, i Nginx och med Tor med Unix-uttag, skulle konfigurationen se ut så här:

server {
        listen unix:/var/run/tor-my-website.sock;
        server_name <your-onion-address>.onion;
        access_log /var/log/nginx/my-website.log;
        index index.html;
        root /path/to/htdocs;
}
Eller i Apache med Tor-tjänst som lyssnar på port 80:

     <VirtualHost *:80>
       ServerName <your-onion-address.onion>
       DocumentRoot /path/to/htdocs
       ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/my-website.log
     </VirtualHost>
Steg 6: Säkerhetsråd och fler tips
Standardversionen av löktjänster är version 3 och den har 56 tecken. Löktjänster version 2 har upphört att gälla och kommer snart att dras tillbaka från Tor-nätverket, efter 0.4.6.x Tor-släpp, i juli 2021. Läs tidslinjen för bortfall av löktjänstversion för mer information.

Vissa operatörer av lökwebbplatser kanske inte vill avslöja sin löktjänstplats. Därför måste du konfigurera din webbserver så att den inte ger bort information om dig, din dator eller din plats. Det är inte en lätt uppgift, och dessa resurser hjälper till att göra detta möjligt:

Operativ säkerhet .
Bästa praxis för löktjänster från Riseup Collective.
OnionScan är ett verktyg för att kontrollera om din lökwebbplats läcker information som kan äventyra din anonymitet som din serverns IP-adress.
Slutligen, om du planerar att hålla din tjänst tillgänglig under lång tid kanske du vill göra en säkerhetskopia av private_keyfilen någonstans.

Nu när du har en lökwebbplats som du kanske vill kan du distribuera Onion-Location eller använda verktyg som Docker, Heroku , Terraform , Ansible eller stem för att automatisera hanteringen av dina löktjänster. Om du har en statisk webbplats men aldrig installerat Nginx eller Apache är ett annat projekt att prova OnionShare , där det blir enklare att köra en lökwebbplats: guidas med ett grafiskt gränssnitt och med minimal konfiguration.

Hur man installerar TorFäst kopierade textavsnitt om du inte vill att de raderas efter en timmeText som du kopierar visas automatiskt här

Publicerad den Lämna en kommentar

Min burk

System:  Kernel: 5.4.0-73-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0 Desktop: Cinnamon 4.8.6 
      wm: muffin dm: LightDM Distro: Linux Mint 20.1 Ulyssa base: Ubuntu 20.04 focal 
Machine:  Type: Laptop System: ASUSTeK product: F3Sr v: 1.0 serial: <filter> 
      Mobo: ASUSTeK model: F3Sr v: 1.0 serial: <filter> BIOS: American Megatrends v: 211 
      date: 04/01/2008 
Battery:  ID-1: BAT0 charge: 35.7 Wh condition: 36.9/51.3 Wh (72%) volts: 12.3/11.1 
      model: ASUSTEK F3---24 serial: <filter> status: Unknown 
CPU:    Topology: Dual Core model: Intel Core2 Duo T5450 bits: 64 type: MCP arch: Core Merom 
      rev: D L2 cache: 2048 KiB 
      flags: lm nx pae sse sse2 sse3 ssse3 bogomips: 6649 
      Speed: 1662 MHz min/max: 1000/1667 MHz Core speeds (MHz): 1: 1662 2: 1662 
Graphics: Device-1: AMD RV610/M72-S [Mobility Radeon HD 2400] vendor: ASUSTeK driver: radeon 
      v: kernel bus ID: 01:00.0 chip ID: 1002:94c9 
      Display: x11 server: X.Org 1.20.9 driver: ati,radeon unloaded: fbdev,modesetting,vesa 
      resolution: 1280x800~60Hz 
      OpenGL: renderer: AMD RV610 (DRM 2.50.0 / 5.4.0-73-generic LLVM 11.0.0) 
      v: 3.3 Mesa 20.2.6 compat-v: 3.0 direct render: Yes 
Audio:   Device-1: Intel 82801H HD Audio vendor: ASUSTeK M51S series driver: snd_hda_intel 
      v: kernel bus ID: 00:1b.0 chip ID: 8086:284b 
      Sound Server: ALSA v: k5.4.0-73-generic 
Network:  Device-1: Qualcomm Atheros Attansic L1 Gigabit Ethernet vendor: ASUSTeK driver: atl1 
      v: 2.1.3 port: a000 bus ID: 02:00.0 chip ID: 1969:1048 
      IF: enp2s0 state: down mac: <filter> 
      Device-2: Intel PRO/Wireless 4965 AG or AGN [Kedron] Network driver: iwl4965 
      v: in-tree: port: a000 bus ID: 03:00.0 chip ID: 8086:4229 
      IF: wlp3s0 state: up mac: <filter> 
      IF-ID-1: docker0 state: down mac: <filter> 
Drives:  Local Storage: total: 111.79 GiB used: 93.95 GiB (84.0%) 
      ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST9120822AS size: 111.79 GiB speed: 1.5 Gb/s 
      serial: <filter> 
Partition: ID-1: / size: 109.04 GiB used: 93.95 GiB (86.2%) fs: ext4 dev: /dev/sda5 
USB:    Hub: 1-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 4 rev: 2.0 chip ID: 1d6b:0002 
      Device-1: 1-2:2 info: Chicony 1.3 MPixel UVC Webcam type: Video driver: uvcvideo 
      rev: 2.0 chip ID: 04f2:b012 
      Hub: 2-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 6 rev: 2.0 chip ID: 1d6b:0002 
      Hub: 3-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 2 rev: 1.1 chip ID: 1d6b:0001 
      Hub: 4-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 2 rev: 1.1 chip ID: 1d6b:0001 
      Hub: 5-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 2 rev: 1.1 chip ID: 1d6b:0001 
      Hub: 6-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 2 rev: 1.1 chip ID: 1d6b:0001 
      Hub: 7-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 2 rev: 1.1 chip ID: 1d6b:0001 
Sensors:  System Temperatures: cpu: 61.0 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 62 C 
      Fan Speeds (RPM): N/A 
Repos:   No active apt repos in: /etc/apt/sources.list 
      Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list 
      1: deb https: //screenrec.com/download/ubuntu stable main
      Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/home:ailin_nemui:irssi-test.list 
      1: deb http: //download.opensuse.org/repositories/home:/ailin_nemui:/irssi-test/xUbuntu_20.04/ /
      Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list 
      1: deb http: //packages.linuxmint.com ulyssa main upstream import backport
      2: deb http: //mirror.operationtulip.com/ubuntu focal main restricted universe multiverse
      3: deb http: //mirror.operationtulip.com/ubuntu focal-updates main restricted universe multiverse
      4: deb http: //mirror.operationtulip.com/ubuntu focal-backports main restricted universe multiverse
      5: deb http: //security.ubuntu.com/ubuntu/ focal-security main restricted universe multiverse
      6: deb http: //archive.canonical.com/ubuntu/ focal partner
      Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/sublime-text.list 
      1: deb https: //download.sublimetext.com/ apt/dev/
      Active pacman repo servers in: /etc/pacman.conf 
      1: https: //download.sublimetext.com/arch/stable/x86_64
      2: https: //download.sublimetext.com/arch/dev/x86_64
Info:   Processes: 247 Uptime: 29m Memory: 3.84 GiB used: 2.18 GiB (56.7%) Init: systemd v: 245 
      runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0 alt: 9 Client: Unknown python3.8 client inxi: 3.0.38 

Linux Mint

<3 Linux! good job Linus Thorvall (Swede)

// KiNGHKO.COM


Publicerad den Lämna en kommentar

CUBE AMS 100 SCR HPC PRO SPEC.ED FOR SALE

CUBE AMS 100 SCR HPC PRO SPEC.ED FOR SALE!

SPECS


** AMS 100 Super HPC Pro (M) 2014 **
Märke: Cube
Tillgängliga storlekar 16 18 20 22 “
Bakväxel Shimano Deore XT
Vikt (kg) 11.4
Stem Syntace F149
Växlar Shimano SLX
Sadelstolpe RFR Prolight
Sittvinkel 74
Sadel Selle Italia X1
Fälgar DT Swiss CSW MA 1.0
Vikt bak 2340
Rear Shock Fox RP23, 100mm (3.9in)
Huvudvinkel 70.5
Bottenfäste Shimano Pressfi t
Handtagsyntas Vector låghöjd
Framhjulets vikt 1800
Framväxel Shimano SLX
Rammaterial HPC kolfiber
Gaffel RockShox Reba RL, 100 mm (3,9 tum) rörelse
Vevar Shimano Deore XT 42-32-24
Kedja Shimano
Kassett Shimano HG62 11-36 10-delad /
Bromsar Formula RX 180mm / 160mm
Vikt (lb) 25,1

Säljes 12500

📧 Maila hko@hko.nu vid intresse

Publicerad den 1 kommentar

Köp droger online

Köp drott online, hemsida som säljer droger, köp benso online, benso online, Opiater, tjack, Xanor, BLÅ, stavar, Alprazolam, köp droger på nätet, säker hemsida med droger.

Har bara en sak att säga er alla som kom hit tack vare dessa keywords. Om ni vill köpa droger/benso whatever online på ett söker sätt så Mailar ni och skriver vad ni vill ha till drugs4life@protonmail.com (Krypterat)
& drugs4life365@gmail.com
Hemsida med bilder på lite av vårat utbud https://bk.henkish.com
// KINGHKO.COM