What goes around, comes around..

Krillehöla

c Yes, blev Hemmaplan över julen ofan så skönt det har varit! Får mer och mer hemlängtan för varje gång.. Senast blev det två veckor i somras. KiNGHKO.COM https://instagram.com/hennkish Instagram @hennkish // KINGHKO.COM https://henkish.com

My Queen

Diamanter blingar fint :) FOR SALE.......... ............NOT! Må bäst // KiNGHKO.COM https://www.henkish.com - http://karma.st

GNU nano 2.9.8 Ny buffert Ändrad #### #### #### #### #### #### #### ########################################################################################### ########################################################################################### ########################################################################################### ########################################################################################### ########################################################################################### ########################################################################################### ########################################################################################### ########################################################################################### ########################################################################################### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####…

Skillnad

Du kan inte mäta dig med mig du måste fatta snackar inte samma viktklass Som en fågel du är fjädervikt, kör över dig och sabbar dina vingar Du är pinsam! Mellan dig och mig, hajja det är skillnad Lärde mig att hålla garden uppe fick stryk för minsta lilla, svär…

Skillnad

Du kan inte mäta dig med mig du måste fatta snackar inte samma viktklass Som en fågel du är fjädervikt, kör över dig och sabbar dina vingar Du är pinsam! Mellan dig och mig, hajja det är skillnad Lärde mig att hålla garden uppe fick stryk för minsta lilla, svär…

Miss u!

Sommaren.... Här bor jag på somrarna. 'PARADISET' . Helt sjukt nice. // KiNGHKO.COM https://henkish.com https://kinghko.com

Ny design

Testar lite,. designen försvann igår håller på och mipplar på nytt gränssnitt. Må bäst // KiNGHKO.COM