Publicerad den Lämna en kommentar

Linux 32bit försvinner år 2038

AndroidROOT + Linux = ❤️

Men en fix är påväg.

En tidsbugg kommer att ställa till det för ägare av Linuxsystem om de inte uppdaterar med en kommande fix. År 2038 slår den 32-bitar tidsräknaren om till ett negativt heltal.

Tisdagen den 19 januari klockan 03:14:08 GMT kan all världens 32-bitars POSIX-kompatibla operativsystem som Linux- och äldre Mac OS-system möta sina skapare, eller i vart fall börja räkna med negativa värden för tid, vilket ju inte är bra. Men du kan vara lugnt – teamet bakom linuxkärnan har en uppdatering på gång.

Problemet är detsamma som låg till grund för Y2K-buggen när det begav sig. Alla 32-bitars POSIX-kompatibla operativsystem räknar tidernas begynnelse från den 1 januari 1970 klockan 00:00:00 GMT, den så kallade Epoch.

Med 32-bitar i räknaren för systemklockan, som räknar upp med 1 varje sekund, betyder det att tiden når sitt maximala positiva värde när alla bitar är 1, vilket alltså inträffar den 19 januari klockan 03:14:08 GMT. Därefter slår räknaren om till ett negativt värde.

Första versionen med korrekt klocka
Nu har utvecklarna av Linuxkärnan känt till detta i decennier. Utvecklaren Arnd Bergmann med flera har utvecklat en fix som kommer skeppas ut med den kommande 5.6-versionen av linuxkärnan. Enligt Bergmann är detta den första versionen av kärnan vars klocka kommer fungera korrekt efter 2038, skriver ZDNet.

Det finns dock några hakar som kan ställa till problem i alla fall, du kan läsa om dessa i Bergmanns postning här.

Apples Mac OS har gått från 32-bitars operativsystem sedan ett decennium, men det var först med den senaste Catalina-versionen som de sista 32-bitars applikationerna gick ur tiden. Vän av ordning kan ju undra om 32-bitars operativsystem kommer att finnas kvar år 2038, men exempelvis IoT-saker och inbyggda system kan säkert leva länge till.

De som idag redan kör 64-bitars operativsystem kan slappna av ett tag till – den klockan kommer att slå runt söndagen den 4 december år 29227702659.

Med andra ord kan vi med 64-bit slappna av ett tag till..;)
[Källa: idg.se]

// KINGHKO.COM ?

A Part Of HKO GROUP ® ™

* http://re.tard.se
* http://livebykarma.com
* http://manisk.org

<wp@hko.se>
Publicerad den Lämna en kommentar

What a Streak

// KINGHKO.COM ?

Publicerad den Lämna en kommentar

L Speed Manager [Android]

L Speed [LOG]

[13:26:17:065 02-01-2020] L Speed finished with base setup[13:26:17:082 02-01-2020] Starting with logging…[13:26:17:099 02-01-2020] ===============================================[13:26:17:112 02-01-2020] Getting module info[13:26:17:125 02-01-2020] Version: v1.6-c4 (29-12-2019)[13:26:17:143 02-01-2020] ===============================================[13:26:17:165 02-01-2020] Getting device info[13:26:17:175 02-01-2020] Brand: samsung[13:26:17:195 02-01-2020] Model: SM-G960F[13:26:17:210 02-01-2020] Arch: arm64[13:26:17:218 02-01-2020] ROM: LightROM (Android: 9|API: 28)[13:26:17:229 02-01-2020] Kernel: 4.9.179-TGPKernel.S9.2.6.1[13:26:17:247 02-01-2020] Root: 20.1:MAGISK (20100)[13:26:17:265 02-01-2020] RAM: 3614mb[13:26:17:274 02-01-2020] ===============================================[13:26:17:308 02-01-2020] Starting L Speed[13:26:17:327 02-01-2020] Getting profile…[13:26:17:339 02-01-2020] Current profile is default[13:26:17:354 02-01-2020] Applying default profile[13:26:17:369 02-01-2020] ===============================================[13:26:17:384 02-01-2020] Activating battery improvements…[13:26:17:398 02-01-2020] UKSM is disabled, saving battery cycles and improving battery life…[13:26:17:428 02-01-2020] Set low audio flinger standby delay to 300ms for reducing power consumption[13:26:17:443 02-01-2020] Set cache type to temporary none in /sys/class/scsi_disk/0:0:0:0[13:26:17:451 02-01-2020] Set cache type to temporary none in /sys/class/scsi_disk/0:0:0:1[13:26:17:463 02-01-2020] Set cache type to temporary none in /sys/class/scsi_disk/0:0:0:2[13:26:17:473 02-01-2020] Set cache type to temporary none in /sys/class/scsi_disk/0:0:0:3[13:26:17:493 02-01-2020] Set cache type to temporary none in /sys/class/scsi_disk/0:0:0:4[13:26:17:508 02-01-2020] Updated Boeffla wakelock blocker[13:26:17:523 02-01-2020] Battery improvements are enabled[13:26:17:531 02-01-2020] ===============================================[13:26:17:675 02-01-2020] Changing selinux…[13:26:17:710 02-01-2020] Selinux changed to permissive[13:26:17:725 02-01-2020] ===============================================[13:26:17:746 02-01-2020] Enabling balanced RAM manager profile[13:26:17:964 02-01-2020] Background app limit=36[13:26:17:996 02-01-2020] adj=0,112,224,408,824,1000[13:26:18:014 02-01-2020] minfree=23040,27648,46080,64512,83200,101632[13:26:18:033 02-01-2020] min_free_kbytes=6505[13:26:18:047 02-01-2020] extra_free_kbytes=20816[13:26:18:062 02-01-2020] Balanced RAM manager profile for 3614mb devices successfully applied[13:26:18:076 02-01-2020] ===============================================[13:26:18:114 02-01-2020] Setting swappiness tendency…[13:26:18:129 02-01-2020] swappiness=25[13:26:18:146 02-01-2020] Swappiness tendency set to 25[13:26:18:164 02-01-2020] ===============================================[13:26:18:200 02-01-2020] Applying took 1 seconds[13:26:18:212 02-01-2020] Successfully applied default profile[13:26:18:220 02-01-2020] ===============================================[13:26:49:653 02-01-2020] Governor tuner is disabled, killing process.[13:28:28:240 02-01-2020] Starting governor tuner background service[13:28:28:265 02-01-2020] Successfully started governor tuner background service, changes will be done in a while[13:28:28:284 02-01-2020] ===============================================[13:28:32:478 02-01-2020] Applying balanced profile[13:28:32:495 02-01-2020] Governor tuner found 2 main CPU cores[13:28:32:524 02-01-2020] First one is BIG located on cpu4[13:28:32:544 02-01-2020] Current governor on BIG: schedutil[13:28:32:568 02-01-2020] Changing governor parameters[13:28:32:626 02-01-2020] up_rate_limit_us=1000[13:28:32:688 02-01-2020] down_rate_limit_us=3000[13:28:32:712 02-01-2020] Governor parameters successfully changed[13:28:32:733 02-01-2020] ===============================================[13:28:32:763 02-01-2020] Second one is LITTLE located on cpu0[13:28:32:779 02-01-2020] Current governor on LITTLE: schedutil[13:28:32:802 02-01-2020] Changing governor parameters[13:28:32:864 02-01-2020] up_rate_limit_us=1000[13:28:32:916 02-01-2020] down_rate_limit_us=2000[13:28:32:938 02-01-2020] Governor parameters successfully changed[13:28:32:958 02-01-2020] ===============================================[13:28:32:976 02-01-2020] governor_tuner will be executed in 5mins[13:28:32:994 02-01-2020] ===============================================[13:28:55:420 02-01-2020] Applying power saving CPU optimization…[13:28:55:440 02-01-2020] Starting CPU detect…[13:28:59:431 02-01-2020] Power-save workqueues enabled, scheduling workqueues on awake CPUs to save power.[13:28:59:454 02-01-2020] cpu.rt_period_us=1000000[13:28:59:475 02-01-2020] cpu.rt_runtime_us=950000[13:28:59:497 02-01-2020] /proc/sys/kernel/sched_rt_period_us=1000000[13:28:59:510 02-01-2020] /proc/sys/kernel/sched_rt_runtime_us=950000[13:28:59:538 02-01-2020] Setting up cpuset for 4(0-3) LITTLE CPU cores and 4(4-7) BIG CPU cores[13:28:59:557 02-01-2020] cpuset for foreground set: 0-2[13:28:59:570 02-01-2020] cpuset for top-app set: 0-3[13:28:59:585 02-01-2020] cpuset for background set: 0[13:28:59:599 02-01-2020] cpuset for system-background set: 0-3[13:28:59:619 02-01-2020] Power saving CPU optimization applied[13:28:59:644 02-01-2020] ===============================================[13:29:17:083 02-01-2020] Applying balanced GPU optimization…[13:29:17:284 02-01-2020] Optimized GPU caches[13:29:17:303 02-01-2020] Balanced GPU optimization applied[13:29:17:328 02-01-2020] ===============================================[13:31:17:465 02-01-2020] Activating Net Speed+…[13:31:17:508 02-01-2020] tx_queue_len=128 in /sys/class/net/epdg0[13:31:17:521 02-01-2020] tx_queue_len=128 in /sys/class/net/epdg1[13:31:17:543 02-01-2020] tx_queue_len=128 in /sys/class/net/epdg2[13:31:17:552 02-01-2020] tx_queue_len=128 in /sys/class/net/epdg3[13:31:17:566 02-01-2020] tx_queue_len=128 in /sys/class/net/epdg4[13:31:17:581 02-01-2020] tx_queue_len=128 in /sys/class/net/epdg5[13:31:17:596 02-01-2020] tx_queue_len=128 in /sys/class/net/epdg6[13:31:17:607 02-01-2020] tx_queue_len=128 in /sys/class/net/epdg7[13:31:17:616 02-01-2020] tx_queue_len=128 in /sys/class/net/ip6_vti0[13:31:17:635 02-01-2020] tx_queue_len=128 in /sys/class/net/ip6tnl0[13:31:17:649 02-01-2020] tx_queue_len=128 in /sys/class/net/ip_vti0[13:31:17:659 02-01-2020] tx_queue_len=128 in /sys/class/net/lo[13:31:17:672 02-01-2020] tx_queue_len=128 in /sys/class/net/p2p0[13:31:17:697 02-01-2020] tx_queue_len=128 in /sys/class/net/rmnet0[13:31:17:712 02-01-2020] tx_queue_len=128 in /sys/class/net/rmnet1[13:31:17:732 02-01-2020] tx_queue_len=128 in /sys/class/net/rmnet2[13:31:17:766 02-01-2020] tx_queue_len=128 in /sys/class/net/rmnet3[13:31:17:782 02-01-2020] tx_queue_len=128 in /sys/class/net/rmnet4[13:31:17:814 02-01-2020] tx_queue_len=128 in /sys/class/net/rmnet5[13:31:17:830 02-01-2020] tx_queue_len=128 in /sys/class/net/rmnet6[13:31:17:845 02-01-2020] tx_queue_len=128 in /sys/class/net/rmnet7[13:31:17:862 02-01-2020] tx_queue_len=128 in /sys/class/net/sit0[13:31:17:880 02-01-2020] tx_queue_len=128 in /sys/class/net/swlan0[13:31:17:899 02-01-2020] tx_queue_len=128 in /sys/class/net/umts_dm0[13:31:17:921 02-01-2020] tx_queue_len=128 in /sys/class/net/wlan0[13:31:17:933 02-01-2020] Net Speed+ activated[13:31:17:940 02-01-2020] ===============================================[13:31:37:189 02-01-2020] Activating ril tweaks…[13:31:37:235 02-01-2020] GPRS Class changed to 12[13:31:37:285 02-01-2020] hsdpa category changed to 28[13:31:37:339 02-01-2020] hsupa category changed to 7[13:31:37:391 02-01-2020] RING/CRING event delay reduced to 1.5sec[13:31:37:435 02-01-2020] Ril sends only one RIL_UNSOL_CALL_RING, so set call_ring.multiple to false[13:31:37:448 02-01-2020] Ril tweaks are activated[13:31:37:461 02-01-2020] ===============================================[13:31:41:682 02-01-2020] Activating TCP tweak…[13:31:41:707 02-01-2020] TCP tweak activated[13:31:41:730 02-01-2020] ===============================================[13:31:52:256 02-01-2020] Activating DNS optimization…[13:31:52:797 02-01-2020] Changing DNS to Google Public[13:31:52:817 02-01-2020] DNS optimization is activated[13:31:52:841 02-01-2020] ===============================================[13:32:09:639 02-01-2020] Activating SD speed tweak[13:32:09:670 02-01-2020] SD card mounted on /dev/block/mmcblk0[13:32:09:715 02-01-2020] Your SD Card size is: 1kb[13:32:09:738 02-01-2020] Read Ahead based on SD Card size: 2048kb[13:32:09:761 02-01-2020] SD speed tweak is activated[13:32:09:779 02-01-2020] ===============================================[13:32:24:531 02-01-2020] Activating balanced I/O blocks optimization…[13:32:24:561 02-01-2020] add_random=0 in /sys/block/loop0[13:32:24:579 02-01-2020] nomerges=2 in /sys/block/loop0[13:32:24:603 02-01-2020] rq_affinity=1 in /sys/block/loop0[13:32:24:631 02-01-2020] nr_requests=128 in /sys/block/loop0[13:32:24:648 02-01-2020] read_ahead_kb=128 in /sys/block/loop0[13:32:24:669 02-01-2020] add_random=0 in /sys/block/loop1[13:32:24:685 02-01-2020] nomerges=2 in /sys/block/loop1[13:32:24:704 02-01-2020] rq_affinity=1 in /sys/block/loop1[13:32:24:723 02-01-2020] nr_requests=128 in /sys/block/loop1[13:32:24:740 02-01-2020] read_ahead_kb=128 in /sys/block/loop1[13:32:24:758 02-01-2020] add_random=0 in /sys/block/loop2[13:32:24:779 02-01-2020] nomerges=2 in /sys/block/loop2[13:32:24:799 02-01-2020] rq_affinity=1 in /sys/block/loop2[13:32:24:817 02-01-2020] nr_requests=128 in /sys/block/loop2[13:32:24:836 02-01-2020] read_ahead_kb=128 in /sys/block/loop2[13:32:24:856 02-01-2020] add_random=0 in /sys/block/loop3[13:32:24:866 02-01-2020] nomerges=2 in /sys/block/loop3[13:32:24:881 02-01-2020] rq_affinity=1 in /sys/block/loop3[13:32:24:910 02-01-2020] nr_requests=128 in /sys/block/loop3[13:32:24:935 02-01-2020] read_ahead_kb=128 in /sys/block/loop3[13:32:24:963 02-01-2020] add_random=0 in /sys/block/loop4[13:32:24:992 02-01-2020] nomerges=2 in /sys/block/loop4[13:32:25:022 02-01-2020] rq_affinity=1 in /sys/block/loop4[13:32:25:043 02-01-2020] nr_requests=128 in /sys/block/loop4[13:32:25:059 02-01-2020] read_ahead_kb=128 in /sys/block/loop4[13:32:25:080 02-01-2020] add_random=0 in /sys/block/loop5[13:32:25:092 02-01-2020] nomerges=2 in /sys/block/loop5[13:32:25:113 02-01-2020] rq_affinity=1 in /sys/block/loop5[13:32:25:138 02-01-2020] nr_requests=128 in /sys/block/loop5[13:32:25:152 02-01-2020] read_ahead_kb=128 in /sys/block/loop5[13:32:25:163 02-01-2020] add_random=0 in /sys/block/loop6[13:32:25:204 02-01-2020] nomerges=2 in /sys/block/loop6[13:32:25:223 02-01-2020] rq_affinity=1 in /sys/block/loop6[13:32:25:247 02-01-2020] nr_requests=128 in /sys/block/loop6[13:32:25:269 02-01-2020] read_ahead_kb=128 in /sys/block/loop6[13:32:25:290 02-01-2020] add_random=0 in /sys/block/loop7[13:32:25:313 02-01-2020] nomerges=2 in /sys/block/loop7[13:32:25:340 02-01-2020] rq_affinity=1 in /sys/block/loop7[13:32:25:358 02-01-2020] nr_requests=128 in /sys/block/loop7[13:32:25:379 02-01-2020] read_ahead_kb=128 in /sys/block/loop7[13:32:25:401 02-01-2020] add_random=0 in /sys/block/mmcblk0[13:32:25:420 02-01-2020] nomerges=2 in /sys/block/mmcblk0[13:32:25:444 02-01-2020] rq_affinity=1 in /sys/block/mmcblk0[13:32:25:475 02-01-2020] nr_requests=128 in /sys/block/mmcblk0[13:32:25:500 02-01-2020] read_ahead_kb=128 in /sys/block/mmcblk0[13:32:25:524 02-01-2020] add_random=0 in /sys/block/ram0[13:32:25:535 02-01-2020] nomerges=2 in /sys/block/ram0[13:32:25:543 02-01-2020] rq_affinity=1 in /sys/block/ram0[13:32:25:559 02-01-2020] nr_requests=128 in /sys/block/ram0[13:32:25:573 02-01-2020] read_ahead_kb=128 in /sys/block/ram0[13:32:25:597 02-01-2020] add_random=0 in /sys/block/ram1[13:32:25:617 02-01-2020] nomerges=2 in /sys/block/ram1[13:32:25:634 02-01-2020] rq_affinity=1 in /sys/block/ram1[13:32:25:648 02-01-2020] nr_requests=128 in /sys/block/ram1[13:32:25:663 02-01-2020] read_ahead_kb=128 in /sys/block/ram1[13:32:25:681 02-01-2020] add_random=0 in /sys/block/ram10[13:32:25:701 02-01-2020] nomerges=2 in /sys/block/ram10[13:32:25:724 02-01-2020] rq_affinity=1 in /sys/block/ram10[13:32:25:741 02-01-2020] nr_requests=128 in /sys/block/ram10[13:32:25:755 02-01-2020] read_ahead_kb=128 in /sys/block/ram10[13:32:25:776 02-01-2020] add_random=0 in /sys/block/ram11[13:32:25:807 02-01-2020] nomerges=2 in /sys/block/ram11[13:32:25:834 02-01-2020] rq_affinity=1 in /sys/block/ram11[13:32:25:852 02-01-2020] nr_requests=128 in /sys/block/ram11[13:32:25:873 02-01-2020] read_ahead_kb=128 in /sys/block/ram11[13:32:25:894 02-01-2020] add_random=0 in /sys/block/ram12[13:32:25:917 02-01-2020] nomerges=2 in /sys/block/ram12[13:32:25:937 02-01-2020] rq_affinity=1 in /sys/block/ram12[13:32:25:962 02-01-2020] nr_requests=128 in /sys/block/ram12[13:32:25:988 02-01-2020] read_ahead_kb=128 in /sys/block/ram12[13:32:26:005 02-01-2020] add_random=0 in /sys/block/ram13[13:32:26:024 02-01-2020] nomerges=2 in /sys/block/ram13[13:32:26:043 02-01-2020] rq_affinity=1 in /sys/block/ram13[13:32:26:060 02-01-2020] nr_requests=128 in /sys/block/ram13[13:32:26:081 02-01-2020] read_ahead_kb=128 in /sys/block/ram13[13:32:26:107 02-01-2020] add_random=0 in /sys/block/ram14[13:32:26:129 02-01-2020] nomerges=2 in /sys/block/ram14[13:32:26:146 02-01-2020] rq_affinity=1 in /sys/block/ram14[13:32:26:168 02-01-2020] nr_requests=128 in /sys/block/ram14[13:32:26:188 02-01-2020] read_ahead_kb=128 in /sys/block/ram14[13:32:26:208 02-01-2020] add_random=0 in /sys/block/ram15[13:32:26:226 02-01-2020] nomerges=2 in /sys/block/ram15[13:32:26:247 02-01-2020] rq_affinity=1 in /sys/block/ram15[13:32:26:264 02-01-2020] nr_requests=128 in /sys/block/ram15[13:32:26:285 02-01-2020] read_ahead_kb=128 in /sys/block/ram15[13:32:26:307 02-01-2020] add_random=0 in /sys/block/ram2[13:32:26:325 02-01-2020] nomerges=2 in /sys/block/ram2[13:32:26:345 02-01-2020] rq_affinity=1 in /sys/block/ram2[13:32:26:366 02-01-2020] nr_requests=128 in /sys/block/ram2[13:32:26:386 02-01-2020] read_ahead_kb=128 in /sys/block/ram2[13:32:26:402 02-01-2020] add_random=0 in /sys/block/ram3[13:32:26:427 02-01-2020] nomerges=2 in /sys/block/ram3[13:32:26:457 02-01-2020] rq_affinity=1 in /sys/block/ram3[13:32:26:477 02-01-2020] nr_requests=128 in /sys/block/ram3[13:32:26:496 02-01-2020] read_ahead_kb=128 in /sys/block/ram3[13:32:26:517 02-01-2020] add_random=0 in /sys/block/ram4[13:32:26:539 02-01-2020] nomerges=2 in /sys/block/ram4[13:32:26:557 02-01-2020] rq_affinity=1 in /sys/block/ram4[13:32:26:578 02-01-2020] nr_requests=128 in /sys/block/ram4[13:32:26:596 02-01-2020] read_ahead_kb=128 in /sys/block/ram4[13:32:26:619 02-01-2020] add_random=0 in /sys/block/ram5[13:32:26:637 02-01-2020] nomerges=2 in /sys/block/ram5[13:32:26:658 02-01-2020] rq_affinity=1 in /sys/block/ram5[13:32:26:678 02-01-2020] nr_requests=128 in /sys/block/ram5[13:32:26:696 02-01-2020] read_ahead_kb=128 in /sys/block/ram5[13:32:26:720 02-01-2020] add_random=0 in /sys/block/ram6[13:32:26:739 02-01-2020] nomerges=2 in /sys/block/ram6[13:32:26:756 02-01-2020] rq_affinity=1 in /sys/block/ram6[13:32:26:774 02-01-2020] nr_requests=128 in /sys/block/ram6[13:32:26:792 02-01-2020] read_ahead_kb=128 in /sys/block/ram6[13:32:26:812 02-01-2020] add_random=0 in /sys/block/ram7[13:32:26:832 02-01-2020] nomerges=2 in /sys/block/ram7[13:32:26:855 02-01-2020] rq_affinity=1 in /sys/block/ram7[13:32:26:872 02-01-2020] nr_requests=128 in /sys/block/ram7[13:32:26:891 02-01-2020] read_ahead_kb=128 in /sys/block/ram7[13:32:26:912 02-01-2020] add_random=0 in /sys/block/ram8[13:32:26:938 02-01-2020] nomerges=2 in /sys/block/ram8[13:32:26:961 02-01-2020] rq_affinity=1 in /sys/block/ram8[13:32:26:983 02-01-2020] nr_requests=128 in /sys/block/ram8[13:32:27:004 02-01-2020] read_ahead_kb=128 in /sys/block/ram8[13:32:27:026 02-01-2020] add_random=0 in /sys/block/ram9[13:32:27:046 02-01-2020] nomerges=2 in /sys/block/ram9[13:32:27:070 02-01-2020] rq_affinity=1 in /sys/block/ram9[13:32:27:087 02-01-2020] nr_requests=128 in /sys/block/ram9[13:32:27:106 02-01-2020] read_ahead_kb=128 in /sys/block/ram9[13:32:27:121 02-01-2020] add_random=0 in /sys/block/sda[13:32:27:140 02-01-2020] nomerges=2 in /sys/block/sda[13:32:27:160 02-01-2020] rq_affinity=1 in /sys/block/sda[13:32:27:181 02-01-2020] nr_requests=128 in /sys/block/sda[13:32:27:198 02-01-2020] read_ahead_kb=128 in /sys/block/sda[13:32:27:213 02-01-2020] add_random=0 in /sys/block/sdb[13:32:27:238 02-01-2020] nomerges=2 in /sys/block/sdb[13:32:27:260 02-01-2020] rq_affinity=1 in /sys/block/sdb[13:32:27:281 02-01-2020] nr_requests=128 in /sys/block/sdb[13:32:27:305 02-01-2020] read_ahead_kb=128 in /sys/block/sdb[13:32:27:325 02-01-2020] add_random=0 in /sys/block/sdc[13:32:27:345 02-01-2020] nomerges=2 in /sys/block/sdc[13:32:27:364 02-01-2020] rq_affinity=1 in /sys/block/sdc[13:32:27:388 02-01-2020] nr_requests=128 in /sys/block/sdc[13:32:27:412 02-01-2020] read_ahead_kb=128 in /sys/block/sdc[13:32:27:430 02-01-2020] add_random=0 in /sys/block/sdd[13:32:27:451 02-01-2020] nomerges=2 in /sys/block/sdd[13:32:27:468 02-01-2020] rq_affinity=1 in /sys/block/sdd[13:32:27:484 02-01-2020] nr_requests=128 in /sys/block/sdd[13:32:27:508 02-01-2020] read_ahead_kb=128 in /sys/block/sdd[13:32:27:531 02-01-2020] add_random=0 in /sys/block/sde[13:32:27:549 02-01-2020] nomerges=2 in /sys/block/sde[13:32:27:571 02-01-2020] rq_affinity=1 in /sys/block/sde[13:32:27:590 02-01-2020] nr_requests=128 in /sys/block/sde[13:32:27:608 02-01-2020] read_ahead_kb=128 in /sys/block/sde[13:32:27:627 02-01-2020] add_random=0 in /sys/block/vnswap0[13:32:27:644 02-01-2020] nomerges=2 in /sys/block/vnswap0[13:32:27:658 02-01-2020] rq_affinity=1 in /sys/block/vnswap0[13:32:27:673 02-01-2020] nr_requests=128 in /sys/block/vnswap0[13:32:27:694 02-01-2020] read_ahead_kb=128 in /sys/block/vnswap0[13:32:27:714 02-01-2020] Balanced I/O blocks optimization activated[13:32:27:747 02-01-2020] ===============================================[13:33:33:162 02-01-2020] Applying balanced profile[13:33:33:183 02-01-2020] Governor tuner found 2 main CPU cores[13:33:33:211 02-01-2020] First one is BIG located on cpu4[13:33:33:233 02-01-2020] Current governor on BIG: schedutil[13:33:33:255 02-01-2020] Changing governor parameters[13:33:33:330 02-01-2020] up_rate_limit_us=1000[13:33:33:384 02-01-2020] down_rate_limit_us=3000[13:33:33:410 02-01-2020] Governor parameters successfully changed[13:33:33:431 02-01-2020] ===============================================[13:33:33:462 02-01-2020] Second one is LITTLE located on cpu0[13:33:33:478 02-01-2020] Current governor on LITTLE: schedutil[13:33:33:491 02-01-2020] Changing governor parameters[13:33:33:554 02-01-2020] up_rate_limit_us=1000[13:33:33:605 02-01-2020] down_rate_limit_us=2000[13:33:33:633 02-01-2020] Governor parameters successfully changed[13:33:33:658 02-01-2020] ===============================================[13:33:33:676 02-01-2020] governor_tuner will be executed in 5mins[13:33:33:696 02-01-2020] ===============================================[13:34:26:348 02-01-2020] Enabling OOM killer…[13:34:26:364 02-01-2020] OOM killer enabled[13:34:26:372 02-01-2020] ===============================================[13:34:27:647 02-01-2020] Disabled OOM killer…[13:34:27:668 02-01-2020] OOM killer disabled[13:34:27:688 02-01-2020] ===============================================[13:34:44:722 02-01-2020] Activating balanced virtual memory tweaks…[13:34:44:770 02-01-2020] leases_enable=1[13:34:44:795 02-01-2020] lease_break_time=20[13:34:44:817 02-01-2020] dir_notify_enable=0[13:34:44:836 02-01-2020] File system parameters are updated[13:34:44:858 02-01-2020] OOM dump tasks are disabled[13:34:44:877 02-01-2020] vfs_cache_pressure=60[13:34:44:902 02-01-2020] laptop_mode=0[13:34:44:920 02-01-2020] page_cluster=0[13:34:44:941 02-01-2020] dirty_expire_centisecs=300[13:34:44:960 02-01-2020] dirty_writeback_centisecs=700[13:34:44:978 02-01-2020] dirty_background_ratio=5[13:34:44:996 02-01-2020] dirty_ratio=25[13:34:45:016 02-01-2020] Balanced virtual memory tweaks activated[13:34:45:039 02-01-2020] ===============================================[13:35:06:078 02-01-2020] Activating heap optimization[13:35:06:115 02-01-2020] heapTargetUtilization=0.80[13:35:06:135 02-01-2020] heapSize=512m[13:35:06:158 02-01-2020] heapgrowthlimit=232m[13:35:06:175 02-01-2020] heapmaxfree=8m[13:35:06:193 02-01-2020] heapminfree=2m[13:35:06:212 02-01-2020] Heap optimization for 3614mb device activated[13:35:06:235 02-01-2020] ===============================================[13:35:31:112 02-01-2020] Activating light entropy profile…[13:35:31:153 02-01-2020] Light entropy profile activated[13:35:31:175 02-01-2020] ===============================================[13:36:11:380 02-01-2020] Powerful logging disable started…[13:36:12:233 02-01-2020] Disabled debugging for /sys/module/binder_alloc/parameters/debug_mask[13:36:12:248 02-01-2020] Disabled debugging for /sys/module/alarm_dev/parameters/debug_mask[13:36:12:266 02-01-2020] Disabled debugging for /sys/module/binder/parameters/debug_mask[13:36:12:285 02-01-2020] Disabled debugging for /sys/module/xt_qtaguid/parameters/debug_mask[13:36:12:985 02-01-2020] Disabled debugging for /sys/kernel/debug[13:36:13:042 02-01-2020] Disabled debugging for /sys/kernel/debug/mfc/debug[13:36:13:056 02-01-2020] Disabled debugging for /sys/kernel/debug/g2d/debug[13:36:13:068 02-01-2020] Disabled debugging for /sys/devices/platform/162f0000.fimc_is/debug[13:36:13:079 02-01-2020] Disabled debugging for /sys/devices/virtual/misc/boeffla_wakelock_blocker/debug[13:36:13:091 02-01-2020] Disabled debugging for /sys/devices/virtual/misc/moro_sound/debug[13:36:13:123 02-01-2020] Disabled debugging for /sys/module/fscache/parameters/debug[13:36:13:139 02-01-2020] Disabled debugging for /sys/module/hid/parameters/debug[13:36:13:157 02-01-2020] Disabled debugging for /sys/module/dns_resolver/parameters/debug[13:36:13:178 02-01-2020] Disabled debugging for /sys/module/videobuf2_core/parameters/debug[13:36:13:195 02-01-2020] Disabled debugging for /sys/module/hid_synaptics_bt/parameters/debug[13:36:13:219 02-01-2020] Disabled debugging for /sys/module/v4l2_mem2mem/parameters/debug[13:36:13:239 02-01-2020] Disabled debugging for /sys/module/videobuf2_v4l2/parameters/debug[13:36:14:057 02-01-2020] Disabled debugging for /sys/kernel/debug/debug_enabled[13:36:14:805 02-01-2020] Disabled debugging for /sys/kernel/debug/dhd/debug_level[13:36:14:817 02-01-2020] Disabled debugging for /sys/devices/platform/17500000.mali/debug_level[13:36:14:835 02-01-2020] Disabled debugging for /sys/class/input_booster/debug_level[13:36:14:854 02-01-2020] Disabled debugging for /sys/module/lowmemorykiller/parameters/debug_level[13:36:17:140 02-01-2020] Disabled debugging for /sys/module/sit/parameters/log_ecn_error[13:36:17:163 02-01-2020] Disabled debugging for /sys/module/ip6_tunnel/parameters/log_ecn_error[13:36:17:833 02-01-2020] Console suspended[13:36:17:855 02-01-2020] Disabled kernel debugging[13:36:17:881 02-01-2020] Disabled exception-trace debugger[13:36:17:906 02-01-2020] Disabled I/O block debugging[13:36:17:924 02-01-2020] Bluetooth ertm disabled[13:36:17:936 02-01-2020] Bluetooth esco is disabled[13:36:17:948 02-01-2020] Logging disabled…[13:36:17:961 02-01-2020] ============================

Changing selinux…[13:37:03:939 02-01-2020] Selinux changed to enforcing[13:37:03:964 02-01-2020] =========================================


/ / ? KINGHKO.COM ?