What goes around, comes around..

Vem e du?

Du kan inte mäta dig med mig du måste fatta snackar inte samma viktklass, Som en fågel du är fjädervikt, kör över dig och sabbar dina vingar, Du är pinsam! Mellan dig och mig, haja det är skillnad, Lärde mig att hålla gard< n uppe, aggressiv  bättre än svag, Så jag…